Η εξέλιξη του πληθυσμού της Κεφαλονιάς (1500-2011)Ο παρακάτω πίνακας βασίζεται σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (πρώην Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος), και του ιστοριοδίφη της Κεφαλονιάς Ηλία Τσιτσέλη. Για κάθε χρονολογία υπάρχει και η σχετική αναφορά στην πηγή που εντοπίστηκε
. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, πέρα από τις επίσημες απογραφές, η αξιοπιστία των υπόλοιπων στοιχείων ελέγχεται ή είναι κατ' εκτίμηση. Ωστόσο πιστεύουμε ότι τα στοιχεία δείχνουν μια ικανοποιητική εικόνα για την εξέλιξη του πληθυσμού του νησιού μας ανά τους αιώνες.

Χρονολογία
Πληθυσμός
1500[1]
10.000
1548[2]
14.000
1564[3]
38.000
1569[4]
24.392
1572[5]
18.200
1576[6]
19.000
1580[7]
20.000
1582[8]
22.000
1583[9] (απογραφή)
24.775
1584[10]
21.276
1587[11]
25.000
1590[12]
30.000
1593[13]
45.000
1601[14]
30.828
1603[15]
43.000
1608[16]
39.591
1616[17]
60.000
1620-1635[18]
50.000
1640[19]
60.000
1655[20]
60.000
1684[21]
47.000
1715[22]
47.000
1745[23]
100.000
1754[24]
60.009
1760[25]
75.000
1766-1770 (απογραφή)[26]
21.658
1776[27]
50.000
1790[28]
60.000
1796[29]
90.000
1810[30]
49.000
1823[31]
55.090
1829[32]
60.000
1833[33]
56.447
1836[34]
64.133
1853[35]
71.178
1857[36]
71.936
1858[37]
70.541
1860[38]
70.704
1863[39]
72.787
1865[40]
72.534
1870[41]
67.509
1879[42]
68.321
1889[43]
69.736
1896[44]
70.007
1907[45]
71.235
1920[46]
55.030
1923 (αριθμός Μικρασιατών προσφύγων)[47]
5.996
1928[48]
64.457
1940[49]
58.437
1951[50]
47.369
1961[51]
39.793
1971[52]
31.790
1981[53]
27.649
1991[54]
29.392
2001[55]
36.404
2011[56]
35.801[1] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα,  Συμβολαί εις την ιστορίαν και λαογραφίαν της Νήσου Κεφαλληνίας., Τόμος 2ος: Εκκλησιαστικά. Μονών Ιστορίαι. Χρονογραφίαι. Αθήναι: χ.ο., 1960, σ. 661.
[2] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 661.
[3] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 661.
[4] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 661.
[5] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 661.
[6] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 661.
[7] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 661.
[8] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 661.
[9] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 672.
[10] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[11] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[12] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[13] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[14] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[15] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[16] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[17] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[18] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[19] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[20] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[21] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[22] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[23] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[24] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[25] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 673.
[26] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 679.
[27] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 680.
[28] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 680.
[29] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 680.
[30] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 680.
[31] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 680.
[32] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 680.
[33] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 680.
[34] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[35] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[36] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681
[37] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.΄
[38] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[39] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[40] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[41] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[42] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[43] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 681.
[44] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 682.
[45] Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. ΙΙ, ό.π., σ. 682.
[46] Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύνθυνσις Στατιστικής, Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 19ης Δεκεμβρίου 1920,σ. ιε, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921.
[47]  Υπουργείον Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Τμημα Στατιστικής, Απογραφή προσφύγων ενεργηθείσα κατ’ Απρίλιον 1923, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1923, σ. 26 (6971 σε όλο το νομό, αφαιρουμένων 975 που μετέβησαν στην Επαρχία Ιθάκης).
[48] Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1929, σ. 11.
[49] Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου1940, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1950, σ. 10.
[50] Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν την 7ης Απριλίου 1951, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1955, σ. 10.
[51] Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, τόμ. 1: Πληθυσμός κατά γεωγραφικάς και διοικητικάς υποδιαιρέσεις, Αθήνα:, χ.ό., 1964, σ.37*.
[52] Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1972, σ. 18.
[53] Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού – κατοικιών της 5ης Απριλίου 1981, τόμ. 1: Πληθυσμός κατά γεωγραφικές και διοικητικές διαιρέσεις, Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1994, σ. 77.
[54] Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991 κατά νομούς, επαρχίες, Δήμους, Κοινότητες και οικισμούς, Αθήνα: ΕΣΥΕ, 1994, σ. 17.
[55] Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001, Αθήνα: ΕΣΥΕ, 2003, σ. 18 (αφαιρέθηκε ο πληθυσμός του Δήμου Ιθάκης), σ. 133-134. Για την αύξηση που σημειώνεται το 2001, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η είσοδος στην Ελλάδα σημαντικού αριθμού μεταναστών που ξεκίνησε το 1991.
[56] Βλ. την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει [κουβεντιάζοντας μ' ένα τραγούδι]

Η γυναίκα και το παιδί στον πόλεμο του '40

"Το χώμα βάφτηκε κόκκινο" του Βασίλη Γεωργιάδη και ο Μαρίνος Αντύπας